Ir Arriba

As Pontes de As Pontes

 

As Pontes, coñecida como a vila dos cen ríos, destaca polo seu protagonismo merecido das súas antigas e conservadas pontes, onde se configuraron como imprescindibles para salvar os camiños de auga que atravesan o municipio e que nos achegan a gratificante riqueza hídrica.

Romanas ou medievais, as pontes que se conservan na vila obrígannos a un merecido alto no camiño, percorrido dende tempos inmemoriais por xentes desta e doutras terras, e que nos levan a imaxinar á vila amurallada e ao pagamento dos dereitos de portádego para acceder ás súas rúas e prazas a través da ponte vella, onde viaxeiros e paisanos intercambiaban os alimentos da terra das comunidades campesiñas por exclusivos produtos dos dominantes locais.

PONTE DO CHAMOSELO: s. XIV-XV. Trátase do único monumento que se conserva da arte romana Nas Pontes. Situado nunha paraxe sobre o río Chamoselo (afluente do Eume) nas inmediacións da fortaleza do Conde Don García Rodríguez de Valcárcel, era o lugar de aviso ou chamada na época. Era esta unha das vías secundarias que unían Lugo co mar (á ría de Ferrol), descritas nas crónicas do Emperador Antonino Caracalla co nome de “Viae Per Loca Maritima”.

PONTE ROMANA DE ILLADE: Encóntrase a uns dous quilómetros ao noroeste das Pontes sobre o río do mesmo nome, e na ruta primitiva de As Pontes á Barqueira, segundo denomina este camiño a tradición popular. Foi trasladado para a súa conservación á área recreativa do Caneiro.

PONTE VELLA: S.XV. Tamén coñecido como a “ponte dos ferros”, sitúase sobre o río Eume, preto da ponte de Isabel II, en pleno centro da antiga vila. Foi mandada construír por García Rodríguez tras serlle concedidas as terras das Pontes en agradecemento á axuda prestada na guerra contra Pedro El Cruel. Dende aquela, a vila coñécese como As Pontes de García Rodríguez.

PONTE DE ISABEL II: 1860. Estilo Romanticista, na súa modalidade neo románica, adaptada ao arco de medio punto rebaixado, que se convertería na calzada de conexión Rábade-Ferrol. Esta construción en granito, de tres arcos, conserva unha inscrición da época. Está pechado por unha sinxela varanda de ferro forxado.

PONTE DÁ PEDRA: A súa situación orixinal era no desaparecido lugar que levaba o seu nome, Ponte da Pedra, a 500 metros ao noroeste do lugar da Casilla. Ao quedar o devandito lugar destruído polo avance da mina de lignito, a ponte foi trasladada pedra a pedra ata o Parque de Lesneven, no centro urbano.

PONTE DA PRESA DE ALENDE: Situada sobre o río Eume, no lugar da presa de Alende, preto do famoso muíño de Alende. Destaca polo seu valor innovador e vangardista, en contraste con outras pontes modernas da vila menos atrevidas: a ponte da Perfolla e a ponte dos Chaos. Construída en 1992, emprega o formigón e diversas estruturas metálicas entrelazadas e de cor vermella, as formas do cal fan sobresaír en altura dous grandes pináculos triangulares, ao estilo dá ponte de San Francisco.

PONTE DE PERFOLLA: Contan que nas inmediacións desta ponte se encontraba o Castelo de García Rodríguez e recibe este nome porque no ano 1420 estivo neste Castelo o delegado do Conde de Andrade, Pedro Folla, quen lle deu o seu nome a partir da súa estadía neste lugar.

PONTE DOS CHAOS: Pensado nun inicio como unha pasarela peonil, a Ponte dos Chaos comunica ás urbanizacións do Barreiro e a Fraga co lugar de Os Chaos, salvando as augas do río Eume.